Ankieta adopcyjna

 1. Adopcją jakiego zwierzęcia jesteś zainteresowany/a? Prosimy określić gatunek, płeć, wiek lub – jeśli jesteś zainteresowany/a konkretnym ogłoszeniem – podać link do niego.
 2. Czy adoptowałeś/aś już zwierzę z Viva Gryzonie? Jeśli tak – jakie to było zwierzę/zwierzęta? Proszę dopisać imię i nazwisko osoby, która zwierzę wyadoptowała.
 3. Jakie masz doświadczenie w opiece nad danym gatunkiem zwierzęcia? Z jakiego źródła czerpiesz informacje na jego temat?
 4. Jakich wymiarów klatkę (lub terrarium) możesz zapewnić zwierzęciu? Jak jest/będzie wyposażona? Jeśli to możliwe, prosimy załączyć zdjęcie.
 5. Czy zwierzę będzie miało towarzystwo swojego gatunku? Jeśli tak, to w jakiej liczbie, wieku oraz płci?
 6. Czy zamierzasz rozmnażać zwierzę?
 7. Z usług jakiego weterynarza zamierzasz korzystać? Czy specjalizuje się on w leczeniu danego gatunku? Czy jesteś gotowy ponieść koszty leczenia?
 8. Czy zwierzę będzie miało możliwość korzystania z wybiegu poza klatką? Jeśli tak, proszę określić jak często, na jakiej przestrzeni oraz czy przestrzeń ta jest odpowiednio zabezpieczona. Czy zwierzę będzie miało dostęp do wybiegów na dworze?
 9. Jaką karmę podstawową zamierzasz stosować (prosimy określić firmę)? Czy zwierzę będzie miało dostęp do innego pokarmu niż karma podstawowa? Jeśli tak, jaki będzie to pokarm?
 10. Jakie podłoże będzie znajdować się w klatce? Prosimy określić rodzaj oraz firmę.
 11. Czy w domu mieszkają inne zwierzęta? Jeśli tak, czy zwierzęta będą miały ze sobą kontakt, jak zadbasz o ich bezpieczeństwo?
 12. Czy rodzina/współlokatorzy wyrażają zgodę na adopcję zwierzęcia? Jeśli mieszkanie jest wynajmowane – czy jego właściciel wyraża zgodę na zwierzę?
 13. Czy wśród domowników występuję alergia na zwierzęta, ściółkę itd.?
 14. Czy w domu mieszkają dzieci? Jeśli tak, to w jakim są wieku, jaki jest ich stosunek do zwierząt, oraz w jaki sposób angażują się w opiekę nad zwierzęciem?
 15. Czy na czas Twojego wyjazdu, zwierzę będzie miało zapewnioną opiekę? Z czyjej pomocy zamierzasz skorzystać?
 16. Czy wyrażasz zgodę na wizytę przedadopcyjną?
 17. Czy podpiszesz umowę adopcyjną, a tym samym czy jesteś osobą pełnoletnią? Jeśli nie – czy podpisze ją rodzic/opiekun prawny?

Zapoznaj się też z obowiązkiem informacyjnym (RODO).

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij